Transporter VIP

VW Transporter VIP

AWD 430i xSmart Drive Coupe
img
1- Kiracı vasıtasıyla aksi belirtilmedikce Türkiye karayollarında geçen ilgili kanunların emrettiği tüm teknik teçhizat ve evrakların tam ve eksiksiz olarak teslim almış olmaktadır Vasitanın kiracıdan kiralayanın kiraladigi yerde geri teslimde de bunları tam ve eksiz teslim etmek zorundadır.
2- Kiracı vasıtayı aşağıdaki amaçlarla kullanamaz.
a) T.C. Gümrük ve diğer kanunların yasakladıklarını her ne şekilde olursa olsun taşınması.
b) T.C. Kanunlarınca suç sayılabilecek şekilde ve diğer gayrı kanuni işlerde kullanılması
c) Yasak derecede alkol ve herhangi bir uyuşturucu alınarak kullanılması
d) Önceden izin alınmaksızın vasıtanın yurt dışına çıkarılması
3- Gerekli ehliyete sahip olmak
4- Araç müşteride iken doğacak hasarlardan dolayı tamirde kaldığı günler için günlük ücret müşteriden tahsil edilir.
5- Müşterinin borcundan dolayı otoya icra mercilerince el konulursa, icra dairesinden alınıncaya kadar geçen her gün için müşterilden tahsil edilir.
6- Aracın müşteride iken çalınma durumunda, polis zaptının tanziminden, sigortanın aracın bedelini ödemesine kadar geçen her gün için müşteriden tahsil edilir.
7- Otonun müşteride olduğu süre içerisinde (ileride çıkacak olursa) bile tüm maddi ve manevi tazminat bedelleri otoyu kiralayana aittir.
8- Müşteri kiraladığı otoyu sürenin bitiminde getirmediği takdirde her geçen gün için müşteri ödemeyi tahhut eder.
9- Benzin müşteriye aittir.
10- Aracı kiralayanın dışında başka şahıslar da kullanacak ise, bu kişilerle ilgili bilgiler sözleşmeye kaydedilecektir.
11- Trafik cezaları müşteriye aittir.
12- Gecikmelerde saat başı alınır
13- Kaza halinde aracın yerini değiştirmeden en yakın polis karakoluna başvurarak kaza ve alkol raporu alınız.
14- Gecikme hallerinde mutlaka büromuzu arayarak haberdar ediniz. Aksi taktirde kanuni işlemlere müracaat edilir.
15- Aracı teslim alırken yanda sıralamış olduğumuz parça ve aksesuarları kontrol ederek, sağlam olarak teslim alıp aynı şekilde teslim ediniz. Kırılmış, yırtılmış, bozulmuş parçaların tamir bedeli müşteriden tahsil edilir.
16- Kiracı, kiralayanın sigorta şirketi ile akdettiği ferdi kaza sigortası poliçesinin hüküm ve kapsamında öngörülen günlük bedelini ödemesi kaydıyla Ferdi Kaza Sigortasıyla kendini sigorta ettirebilir.
17- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlık Iğdır Mahkemeleri ve İcra dairelerinde Türk Hukuku'na göre çözümlenecektir.
18- İş bu sözleşmenin muhtelif nüshaları arasında fark bulunduğu taktirde orijinal nüsha geçerlidir.
19- Araç sigortalı olup hasar ve hırsızlık halinde aracın iş kaybı (Kira Bedeli) müşteriden tahsil edilir.
Sigortayla İlgili Şartlar
1- Sigorta kapsamına girmeyen hasar ve tazminat bedelleri müşteriye aittir.
2- Aracı kiraya verilen üçüncü şahıslara zarar veren kaza sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için akdedilmiş ihtiyari mali masülliye sigortası dahilinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir.
Bu hadlerin üzerindeki hukuki sorumluluk müşteriye aittir.

Diğer Kiralık Araçlarımız